ஆரஞ்சு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி புடவை
ஆரஞ்சு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி புடவை
ஆரஞ்சு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி புடவை

ஆரஞ்சு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி புடவை

Regular price₹ 18,000.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

பின்வரும் பாராட்டுச் சேவைகளை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? அனுப்புவதற்கு முன் கூடுதல் வேலை நாட்களைச் சேர்க்கவும்:

'ரேணுகா'

ரேணுகா-அதன் செழுமையான மலர் மற்றும் பெய்ஸ்லி வலை ஜாரி மற்றும் மீனகரியுடன், இந்த புடவை உண்மையிலேயே இந்தியாவின் பண்டிகை ஆடை மரபுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

  • நிறம் - ஆரஞ்சு நிறத்தின் அழகான நிழல்
  • நுட்பம் - உன்னதமான கையால் நெய்யப்பட்ட பனாரசி ஜரி வாஸ்கெட் கலை தலைமுறைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது
  • துணி - வெண்ணெய் போன்ற மென்மையானது, சுத்தமான கட்டன் பட்டு
  • சிறப்பு - ஜரி மற்றும் பட்டு வேலைப்பாடுகளின் அழகான வலை, உடல் முழுவதும் மற்றும் பணக்கார பார்டர் மற்றும் பல்லு.
  • ஹிமகௌரி வாக்குறுதி - தூய. கைத்தறி. பனாரஸ்.

இந்த தயாரிப்பு கையால் நெய்யப்பட்டதால், சிறிய முறைகேடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இவை கைத்தறி அழகின் தனி அழகை கூட்டுவதாக நீங்கள் நினைக்கவில்லையா?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed