புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை
புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை
புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை
புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை
புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை

புதினா பச்சை கோரா பட்டு / பருத்தி கைத்தறி பனாரசி புடவை

Regular price₹ 8,600.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

பின்வரும் பாராட்டுச் சேவைகளை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? அனுப்புவதற்கு முன் கூடுதல் வேலை நாட்களைச் சேர்க்கவும்:

'ருக்மணி'


ருக்மிணி-புத்துணர்ச்சியூட்டும் கோரா சில்க் மற்றும் பருத்திப் புடவை, தங்க ஜாரி பார்டர் மற்றும் ஆஞ்சலத்துடன் கூடிய அழகான தங்க ஜாரி வடிவியல் வடிவத்துடன்

  • நிறம் - புதினா பச்சை ஒரு புத்துணர்ச்சியூட்டும் நிழல்
  • நுட்பம் - உன்னதமான கையால் நெய்யப்பட்ட பனாரசி கலை நெசவாளர்களின் தலைமுறைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது
  • துணி - கோரா சில்க் வார்ப் மற்றும் காட்டன் வெஃப்ட்
  • சிறப்பு - ஒரு புத்துணர்ச்சியூட்டும் கோரா பட்டு மற்றும் பருத்தி, தங்க ஜாரி புட்டாஸ், கோடைகால உடைகளுக்கு ஏற்றது.
  • ஹிமகௌரி வாக்குறுதி - தூய கைத்தறி பனாரஸ்
  • குறிப்பு - சேலை அதன் சொந்த ரவிக்கை துண்டுடன் வருகிறது. மாடல் ஸ்டைலிங் நோக்கங்களுக்காக ஒரு தனி ரவிக்கை அணிந்துள்ளார்.

இந்த தயாரிப்பு கையால் நெய்யப்பட்டதால், சிறிய முறைகேடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இவை கைத்தறி அழகின் தனி அழகை கூட்டுவதாக நீங்கள் நினைக்கவில்லையா?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed