லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை
லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை
லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை
லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை
லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை

லைட் ஃபிரோசி பியூர் காடி ஜார்ஜெட் பனாரசி கைத்தறி புடவை

Regular price₹ 21,000.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

பின்வரும் பாராட்டுச் சேவைகளை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? அனுப்புவதற்கு முன் கூடுதல் வேலை நாட்களைச் சேர்க்கவும்:

'ஆத்யா'

ஆத்யா-இந்த அழகான மற்றும் கனவுகள் நிறைந்த புடவையை உடுத்திக்கொள்ளுங்கள். நுட்பமான தங்க ஜாரி மற்றும் நேர்த்தியான மீனகரி மலர்கள், கையால் நெய்யப்பட்ட சொர்க்கத்தின் ஒரு சிறிய துண்டு!

  • நிறம் - ஒளி ஃபிரோசியின் அழகான நிழல்
  • நுட்பம் - உன்னதமான கையால் நெய்யப்பட்ட பனாரசி மீனகரி கலை தலைமுறைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது. மீனகரி கை நெசவு செயல்பாட்டின் போது கூடுதல் வண்ண ரேஷம் நூல்களை கடினமாக சேர்ப்பதை உள்ளடக்கியது.
  • துணி - ஒளி மற்றும் காற்றோட்டமான, தூய காடி ஜார்ஜெட்
  • சிறப்பு - அழகான ஸ்க்ரோலிங் கையால் நெய்யப்பட்ட மலர் வடிவம். இந்த அதிசயத்தில் பல வண்ணங்களை அடைய பல வண்ண மீனகரி வேலை செய்கிறது.
  • ஹிமகௌரி வாக்குறுதி - தூய கைத்தறி பனாரஸ்
  • குறிப்பு - சேலை அதன் சொந்த ரவிக்கை துண்டுடன் வருகிறது. மாடல் ஸ்டைலிங் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே ஒரு தனி ரவிக்கை அணிந்துள்ளார். 

இந்த தயாரிப்பு கையால் நெய்யப்பட்டதால், சிறிய முறைகேடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இவை கைத்தறி அழகின் தனி அழகை கூட்டுவதாக நீங்கள் நினைக்கவில்லையா?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed