கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை
கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை
கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை
கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை
கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை

கருப்பு தூய கதான் சில்க் பனாரசி கைத்தறி சேலை

Regular price₹ 30,000.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

பின்வரும் பாராட்டுச் சேவைகளை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? அனுப்புவதற்கு முன் கூடுதல் வேலை நாட்களைச் சேர்க்கவும்:

' மலிகா '

பனாரஸின் கைத்தறி பாரம்பரியத்திலிருந்து 'மாலிகா' நீடித்த கலை! தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கதுவா பூட்டாக்களுடன் கூடிய பளபளப்பான பட்டுகளில் எளிமையான, நேர்த்தியான இந்த புடவை ஒரு காலத்தால் அழியாத துணியாகும்.

  • நிறம் - சிவப்பு நிற கான்ட்ராஸ்ட் பார்டர் மற்றும் அஞ்சலுடன் கூடிய கருப்பு நிறத்தின் செழுமையான நிழல்
  • நுட்பம் - உன்னதமான கையால் நெய்யப்பட்ட பனாரசி கலை தலைமுறைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது. ரூபா சோனா ஜரியைப் பயன்படுத்தி கட்வா பூட்டாஸை நெசவு செய்கிறார். விரிவான மற்றும் உழைப்பு மிகுந்த கட்வா (கதுவா) நுட்பம் ஒவ்வொரு மையக்கருத்தையும் தனித்தனியாக கையால் நெசவு செய்வதை உள்ளடக்கியது. இது கைத்தறியில் அதிக நேரம் எடுக்கும், ஆனால் துணியில் தனித்து நிற்கும் ஒரு வலுவான வடிவத்தை உருவாக்குகிறது.
  • துணி - வெண்ணெய் போன்ற மென்மையானது, சுத்தமான கட்டன் பட்டு
  • சிறப்பு - ஒரு நேர்த்தியான காலமற்ற பூட்டா முறை .பெரிய பூட்டாக்கள் நெசவு செய்வது மிகவும் கடினம், ஏனெனில் கட்வா நெசவு செய்ய அதிக நேரம் எடுக்கும். பார்டர் மற்றும் ஆஞ்சலில் பாரம்பரிய மலர் வடிவம்.
  • ஹிமகௌரி வாக்குறுதி - தூய. கைத்தறி. பனாரஸ்.

 

இந்த தயாரிப்பு கையால் நெய்யப்பட்டதால், சிறிய முறைகேடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இவை கைத்தறி அழகின் தனி அழகை கூட்டுவதாக நீங்கள் நினைக்கவில்லையா?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed